afslankclubbanner

Privacy statement:
De Afslankclubgroningen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Afslankclubgroningenhoudt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) en legt De Afslankclubgroningendeze gegevens vast.
De Afslankclubgroningengebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de door u verzochte informatie en mocht het tot een overeenkomst komen betreffende de dienstverlening zullen deze worden gebruikt in de communicatie. Huizentrend zal u gegevens nooit aan derden verstrekken.

Klikgedrag
Op de websites van De Afslankclubgroningen worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan De Afslankclubgroningen haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
De Afslankclubgroningen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Verwijderen gegevens
U kunt De Afslankclubgroningen ten alle tijde verzoeken om de door u verstrekte gevens te verwijderen uit de database. Wij zullen u verzoek altijd honoreren.